Usui Reiki Eğitim ve İnisiyasyonu

USUI REIKI NEDİR ?

Ruhsal ve Bedensel bir şifa yöntemi olarak en yaygın olarak kullanılan Reiki sistemi Usui Reiki'dir. 

Usui Reiki içerdiği spiritüel bilgi bütünü ve bozulan maddi veya manevi yapıları şifalandıran bir sistem olarak yaşamınızın her yönünde kullanabileceğiniz harika bir rehberdir.

Usui Reiki bir şifa yöntemi olmak gibi çok önemli özelliğinin yanı sıra "Doğal Şifanın Usui Sistemi", doğru olarak kullandığı takdirde, kişi için, bir ruhsal yol da oluşturacaktır.

Usui Reiki sistemini kendi yaşamınız ve bağlantıda olduğunuz tüm yaşamlar, oluşlar için arındırıcı bir etki olarak görebilir, evrensel sistemin bu harika enerjisini düşüncelerinizden, davranışlarınıza, duygularınızdan, maddi - manevi tüm oluşlarınıza bir destek olarak kullanabilirsiniz. 

Teori ve uygulamada evrensel yaşam ve onun sistemi ile ilgilenmeye başlayınca, bilinç yoluyla manevi merkezimize ulaşıp, sevgi ışığını Dünya'ya aksettirebiliriz. 

Unutmamalıyız ki biz tüm var oluşa ne verirsek, o da bize onu gönderecektir. 

Reiki Evrensel yaşam enerjisinin belli bir rezonans da şifa ve bilinçlenme yolunda aktarımıdır. 

Reiki binlerce yıldır var olan, her kültürde farklı isimlerle adlandırılan Evrensel enerjinin belli bir sistemle işlenmesi ve aktarılması yoludur. 

Reiki'yi kullanabilmek için, öncelikle aşamalı olarak uygulanan inisiyasyon (uyumlanma) ve temel bir eğitim gerekir.

Reiki uyumlamalarında en önemli kısım bu aktarımı aldığınız kaynağın (kişinin) gerçekten inisiye adayına Reikinin içerdiği adımları ve mantığını net olarak aktarabilecek Ezoterik ve Sistemsel bilgi bütününe sahip olmasıdır. 

Çünkü Reikiye inisiye olmak önemli bir aşama olsa da, onun kullanımı hakkında doğru bilgiyi almak da bir o kadar önemlidir. 
 


Reiki Hakkında Kısa Bilgiler ve İnisiyasyon Aşamaları 

Reiki İnisiyasyonları Nasıl Uygulanır ?  

Geleneksel Reiki Eğitimi üç seviyede öğrenilmektedir;

Birinci Derece Reiki, İkinci Derece Reiki ve Master / Öğretmenlik seviyesi.

Geleneksel aktarımlarda masterlar farklı yollar izlemektedir, bütün seviyeleri bir anda veren masterlar olduğu gibi, seviyeler arası geçişin yıllarca sürdüğü programlar da vardır. 

Biz İnisiyasyon sistemimizde 3 Seviye eğitimi farklı zamanlarda, belli bir eğitim düzeni içinde vermekteyiz. 

Usui Reiki için en önemli kısım kullanım bilgisinin tam olarak iletilmesidir, bu yüzden inisiyasyonlarımız eğitimlerimize önem vermekteyiz. 

Amacımız size sadece enerjiyi hissettirmek değil, onu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğretmektir.

 

Birinci Derece Reiki Eğitimi:

Reiki’nin bu aşaması kendini keşif, kişisel değişim, yeni deneyimler ve yüksek bir güçle bağlantının derin duygularıyla dolu, keyifli bir yolculuğun başlangıcıdır.

Birinci aşama eğitimi, öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar. 

Bu aşamada Reiki’nin tarihçesi, amacı, neler yapabileceği öğretilir. 

Kişinin kendisine ve başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir. 

21 Günlük arınma süreci bu aşamanın harika bir sürecidir. 

Reiki hakkında temel bilgilerin ve yaşamlarımıza adaptasyonunun gerçekleştiği bu süreç yaşam yolumuzda gerçekleşecek bir çok açılımı da beraberinde getirecektir.

 
Birinci Derece Reiki Eğitiminin içeriği şunları kapsamaktadır:
 • Reiki’ye giriş ve tarihçesi.
 • Reiki enerji sistemi nedir ve nasıl çalışır ?
 • Enerji olarak insan bedeni. (Çakralar ve Okült Anatomi) 
 • Ellerle kendine ve başkalarına Reiki şifası nasıl uygulanır.
 • Çakra temizleme ve çakra dengeleme terapisi.
 • Gassho meditasyonu.
 

İkinci Derece Reiki Eğitimi:

Reiki’yi anlamak ve tamamen adapte olmak için atılan ikinci büyük adımdır.

Bu eğitim, birinci aşama eğitiminden en az 21 gün sonra öğrencinin isteği ile verilir. 

Burada amaç, öğrencinin tam uyumu sağlayabilmesi için gereken sürenin tamamlanmasıdır.

Bu aşamada öğrenciye, Reiki sembolleri öğretilir. Bu sembolleri kullanabilmesi için gerekli inisiyasyonlar verilir ve teknikler aktarılır.

Japoncası Kanji olan semboller kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine verilir. (Bazı hocaların bu sembolleri açıklamaları, bu geleneğin dışındadır.)

Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan kullanıldığı zaman, sembollerin çok etkili olmadıkları ve yanlış kullanımlara yol açtığı gözlenmiştir. 

Semboller evrenin dilidir; evren diliyle konuşmayı öğrenmektir. Reiki’nin sembolleri, çok uzun yıllar denenmiş ve birçok çalışma ile güvenliği tespit edilmiştir.

Reiki sembolleri üç tanedir:

Birinci sembol, “güç” sembolüdür.

Diğer bütün sembolleri açtığı ve harekete geçirdiği için, elektrik düğmesi gibidir. 

Reiki’nin gücünü arttırmak için kullanılır. Genel olarak tüm olumsuz enerjilere karşı korunmayı sağlar. Aynı zamanda, uygulanan alanı çevreleyerek bir enerji alanı oluşturur. Oluşturduğu bu alanda dağılmayı önlediği için, enerji daha güçlü hissedilir. 

Bu sembol, evrensel bilincin yoğun bir şekilde insan boyutuna inmesidir. Bu şekliyle evrensel bilgiler ve yetenekler, çok yumuşatılmış haliyle bize yardımcı olurlar. Habersiz kullanılmasında bir sakınca yoktur. 

Genel olarak gündelik hayatımızda ve kendi tekamül planımız içerisinde kendine has kolaylıklar ve bazı hafiflikler sağlar; ancak, ağır karmik ödevlerimizi etkileyemez.

İkinci sembol, “mental” semboldür, yani bilinç ile ilgili alanlarda çalışır.

Bu sembolün kendine özgü ve daha ince bir frekansı vardır. Etkisi ise transformasyon ile gerçekleşir. 

Bilincimizde oluşan her türlü değişiklik hayatımıza yansıyacağı için dikkatli kullanılmalıdır. Bu sembol, duygusal ve zihinsel şifa için uygulanır. Kullanımı, beynin sağ ve sol tarafındaki enerjiyi dengeler. Duygusal ve zihinsel bütün problemlerde, istenmeyen alışkanlıkların (sigara-alkol bağımlılığının, fazla kiloların vs) giderilmesinde, hafıza güçlendirmede kullanılır. 

Bu sembolün kullanımında ana kural: Özgür iradeye müdahale etmemektir. Bu, iki tarafın tekamülü için de zararlıdır: Karma yaratır ve ruhsal gelişiminize etki eder. Ayrıca, bireysel olarak zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişim için yapılan çalışmalarda önemli bir kullanım alanı vardır.

Üçüncü sembol, “uzaklık” sembolüdür.

Farklı uzaklıktaki insanlara gereken enerjiyi aktarmakta kullanılan bu sembolle, geçmiş deneyimlere ya da gelecekteki faaliyetlere de Reiki gönderilebilir. Uzaktan yapılması gereken çalışmların kapısını bu sembolle açılır. 

Bedene dokunulamayan durumlar, doğal afet ve kriz dönemlerinde, istenilen bölgeye enerji göndermek için bu sembol kullanılır.


İkinci Derece Reiki Eğitiminin içeriği şunları kapsamaktadır:
 • Reiki’nin kişiye ve çevresindekilere ve günlük yaşama uygulanması
 • Reiki Sembollerinin öğretilmesi.
 • Reiki ikinci derecede kişinin Reiki frekansı yükseltilir ve kişi Reiki sembollerine uyumlanarak sembolleri kullanabilir hale gelir.
 • Reiji-Ho: Reiki Enerjisinin Görünüşü (Sezgisel Tarama Tekniği) Öğretimi
 • Enkaku Chiryo (Shashin Chiryo): Uzaktan Şifa Teknikleri Öğretimi
 • Uyumlama Aşaması


Üçüncü Derece Reiki Eğitimi:

(USTA UYGULAYICI VE USTA ÖĞRETİCİ SEVİYELERİ 3A - 3B )

Üçüncü seviye Reiki eğitim ve inisiyasyonlarımızda 3A ve 3B seviyeleri beraber verilir, yani Reiki Master ve Reiki Master Teacher (öğretici) eğitim ve inisiyasyonunuzu beraber almış olursunuz. 


USUI REIKI 3-A (REIKI MASTER)

Bu aşamada önce, öğrenciye üstat sembolü öğretilir.

İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım şekilleri öğretilir. 

Üstat sembolü, daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek içindir. 

Bu sembol, vibrasyonu çok kuvvetli bir güçtür. 

İnisiyasyon işlemi sırasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur. 

Yüksek enerjiler için daha geniş bir kanal olmayı sağlar.   


USUI REIKI 3 - B (MASTER TEACHER SEVİYE)

Bu seviyede, Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır. Reiki’ye uyumlanma, yani inisiyasyon uygulama bilgileri bu eğitimde öğretilir. 

Reiki Master Eğitim ve İnisiyasyonu içeriği şunları kapsamaktadır:

- 1. ve 2. Seviye Reiki Sistemlerinin Tekrarı. 

- İnisiyasyon nasıl uygulanır, öğrenim ve bilgilendirme. 

 

EĞİTİM

YÖNTEM

EĞİTMEN

FİYAT


Usui Reiki 1. Aşama


Online Eğitim ve İnisiyasyon


Levent Akkaya


350 TL

 Usui Reiki 2. Aşama


Online Eğitim ve İnisiyasyonLevent Akkaya450 TL

 


Usui Reiki 
Master / Master Tacher
3A - 3B


Online Eğitim ve İnisiyasyonLevent Akkaya950 TL

 

 

Online inisiyasyon ve eğitimlerimiz için, yurt içi veya yurt dışı tüm lokasyonlardan her zaman başvuru yapabilirsiniz. 

Lütfen telefon veya mail ile bilgi alınız. 


Gsm / Whatsapp : 0533 682 78 78 

Mail : levent@rotaakademi.com